Bc. Karolína Gerhardtová
referent
Odbor Kancelář starosty
Oddělení rozvoje města

+420727968411
gerhardtova@muvalmez.cz


Ing. Daniel Šulák

vedoucí oddělení
Odbor Kancelář starosty
Oddělení rozvoje města

+420 571 674 335
+420 602 709 659
sulak@muvalmez.cz