Mgr. Antonín Hořín
referent
Odbor Kancelář starosty
Oddělení rozvoje města

+420 571 674 340
+420 727 968 411
horin@muvalmez.cz


Ing. Daniel Šulák

vedoucí oddělení
Odbor Kancelář starosty
Oddělení rozvoje města

+420 571 674 333
+420 602 709 659
sulak@muvalmez.cz